Aktivnosti

 • [ Zbornik radova V. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini ]

  Inženjer Nikola Marić - tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko

  Čulig, Igor

  Inženjer Nikola Marić - tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko

  V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini (zbornik radova)

  Pro torpedo, Rijeka, 2014., str. 531-544

  Održavanje konferencije:
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Kampus,
  V. Dukića b.b. – Rijeka, Hrvatska, 25.-26. svibnja 2012.

Iz Leksikona

Iz Kataloga

 • 1 - 12 od 118
 • <
 • >
Branko Aranjoš; Ing. Nikola Marić
Novogradnja radničkih kuća Tvornice predenja i tkanja
Tlocrt i pogled
1942. g.
olovka, paus papir
visina=35 cm, širina=42,8 cm
inv. br. GMK-11223
Branko Aranjoš; Ing. Nikola Marić
Novogradnja radničkih kuća Tvornice predenja i tkanja
Tlocrt i pogled
1942. g.
olovka, paus papir
visina=36,5 cm, širina=43,6 cm
inv. br. GMK-11224
Ing. Nikola Marić
Novogradnja radničkih kuća Tvornice predenja i tkanja
Tlocrt, presjek i pogledi
1942. g.
olovka, paus papir
visina=34,1 cm, širina=83,3 cm
inv. br. GMK-11225
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrti i pogled
1938.
olovka, paus papir; tuš, paus papir
35,8 x 45,2 cm
inv. br. GMK-11272
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrti i presjeci
1938.
tuš, paus papir
35,5 x 51,7 cm
inv. br. GMK-11273
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrt. pogled i presjek
1939.
olovka, paus papir
36 x 53,4 cm
inv. br. GMK-11274
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Aksonometrija
1939.
tuš, paus papir
37,5 x 23,6 cm
inv. br. GMK-11275
Ivan Ivanko; Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrt. presjek i pogled
1939.
olovka, paus papir
visina=35,5 cm, širina=45,1 cm
inv. br. GMK-11276
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Situacija, tlocrt, presjek i pogled
1939.
tuš, paus papir
38,3 x 56,4 cm
inv. br. GMK-11277
Ing. Nikola Marić; Ivan Ivanko
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrt. presjek i pogled
1939.
olovka, paus papir
35,4 x 43,6 cm
inv. br. GMK-11280
Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Situacija
1939.
olovka, paus papir
35,5 x 44 cm
inv. br. GMK-11281
Ing. Nikola Marić
Nadogradnja tvornice Jugoslavenska industrija vate i zavojne robe Antun Petreš
Situacija, tlocrt i presjek
1933. g.
tuš, paus papir
visina=37,7 cm, širina=60,2 cm
inv. br. GMK-11362