Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika

Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Aksonometrija
1939.
tuš, paus papir
37,5 x 23,6 cm
inv. br. GMK-11275

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti