Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika

Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Tlocrti i pogled
1938.
olovka, paus papir; tuš, paus papir
35,8 x 45,2 cm
inv. br. GMK-11272

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti