Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika

Ing. Nikola Marić
Novogradnja benzinske crpke Franca Brezovnika
Situacija, tlocrt, presjek i pogled
1939.
tuš, paus papir
38,3 x 56,4 cm
inv. br. GMK-11277

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti