Leksikon

ŽEČE (tvornica željeznih i čeličnih proizvoda)

Slijednica konfisciranog i nacionaliziranog →Mustada, osnovana 1945., isprva poznata kao Tvornici željeznih i čeličnih proizvoda (do 1951.). Stečaj je proglašen 2000. Među sljednicima je i ŽEČE novi d.o.o.

Proizvodnja je bila organizirana na tri lokacije u Karlovcu (Mačekova, Tuškanova, Mala Švarča) i u Ozlju. Godine 1992. bilo je 634 zaposlenih. Proizvodila je procesnu opremu, raznolike okove za vrata i prozore, žičane proizvode i čavle te opremu za trgovinu, garderobe i ugostiteljstvo. Imala je i razgranatu djelatnost projektiranja, izrade i održavanja za vlastite i tuđe potrebe te trgovine na malo vlastitih proizvoda. ŽEČE je bila jedan od vodećih proizvođača žičanih čavala u Evropi (13.000 t godišnje) a godišnje je proizvodila više od mil. brava te 600.000 kvaka. Četrdesetih i pedesetih godina 20. st. proizvodila je i jedaći pribor.

***
Baić, Ivan, Grafička mapa zaštitnih znakova ŽEČE (rukopis), Karlovac 1994.

Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije : ŽEČE, Karlovac, 23. lipnja 2003. [citirano: 2014-12-11]. Karlovac : Republika Hrvatska Državni ured za reviziju – Područni ured Karlovac. Dostupno na: http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/885-zece-karlovac.pdf

Karlovački leksikon / ur. Ivan Ott ml. Zagreb : Školska knjiga ; Karlovac : Naklada Leksikon, 2008.

Iz Leksikona

Iz Dokumente

Iz Kataloga

  • 1 - 12 od 30
  • <
  • >

Iz Aktivnosti