Aktivnosti

 • [ DOG ]

  Javni poziv za posudbu VHS kazeta na temu karlovačke industrije

  KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj provodi program "VHS 2019: amatersko audiovizualno stvaralaštvo kao baština u javnom prostoru" kojim promiče filmsku pismenost i potiče publiku da aktivno sudjeluje u valorizaciji audiovizualnog naslijeđa i promišljanju suvremenog društva.

  Ključni dio projekta će biti projekcije amaterskih audiovizualnih radova snimanih analognim video kamerama na VHS kazete. Projekt, koji uključuje materijale snimljene krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, pristupa video uradcima kao dokumentima industrijskog i postindustrijskog društva i povijesti Karlovca, a povezuju lokalnu zajednicu s globalnim trendovima digitalizacije. Amaterski audiovizualni uradci predstavljaju društvene okvire koji služe za predstavljanje pojedinaca zajednici i samome sebi.

  KA-MATRIX i Gradski muzej Karlovac pozivaju sve zainteresirane da posude vlastite amaterske VHS kazete koje dokumentiraju život u Karlovcu s naglaskom na karlovačku industriju. Posuđene VHS kazete će se uz dozvolu autora digitalizirati i javno prikazivati na projekcijama u javnom prostoru, a potom vratiti vlasnicima. Na ovaj način želi se trajnije zabilježiti duh vremena u online zbirku vizualne analize karlovačke svakodnevice.

  Zainteresirani posuditelji kazeta mogu se javiti na tomislav@ka-matrix.hr ili denis@ka-matrix.hr.

  Projekt sufinancira Hrvatski audiovizualni centar.